I. Quy trình bộ phận Thiết Kế (Nếu khách hàng cần thiết kế):

 • Tiếp nhận và lấy ý tưởng, sở thích khách hàng
 • Khai triển bố trí mặt bằng, dựng không gian thiết kế 3D
 • Trình bảng thiết kế khách hàng duyệt. (Chỉnh sửa nếu có)

II. Quy trình bộ phận Xưởng Sản Xuất:

 •  Dựa trên bảng vẽ 3D, xưởng trực tiếp đo đạc theo kích thước thực tế
 • Chốt mã vật tư theo sơ thích của khách hàng và tiến hành đặt nhà cung cấp vật tư cao cấp (An Cường …)
 • Khai triển bảng vẽ sản xuất trình khách hàng duyệt
 • Xưởng bắt đầu sản xuất thi công đơn hàng tại Xưởng
 • Bộ phận kiểm tra sản phẩm trước khi đóng gói để xuất Xưởng
 • Vận chuyển, tập kết hàng tại công trình
 • Thi công lắp đặt, hoàn thiện chi tiết hạng mục nội thất
 • Bàn giao, nghiệm thu công trình